Z okazji nadchodzącego Dnia Świętego Walentego zorganizowaliśmy dla Państwa konkurs.

Nagroda w konkursie:

Kolacja dla dwóch osób z dostawą do domu. Termin dostawy 14 lutego 2023 roku (godz. 20).  Lokalizacja dostawy: Włocławek + 10 km, woj. kujawsko-pomorskie. (Na specjalnie życzenie Zwycięzcy, możliwa jest zmiana terminu dostawy na dzień 15 lutego 2023 r., na Dzień Singla).

Aby wziąć udział w konkursie należy

  • •    polubić nasz fanpage ,,Twoje Metry Biuro Nieruchomości’’
  • •    w komentarzu, pod tym postem odpowiedzieć na pytanie: 

Co sprawia, że w nieruchomości czuć smak miłości?

  • •    w konkursie może wziąć udział każdy
  • •    Nagroda: kolacja dla dwóch osób z dostawą do domu (wartość nagrody do 300 zł. PLN). Termin dostawy 14 lutego 2023 roku (godz. 20). Lokalizacja dostawy: Włocławek + 10 km, woj. kujawsko-pomorskie.

Regulamin konkursu poniżej:

Regulamin konkursu „Konkurs Walentynkowy dla mieszkańców Włocławka i okolic” organizowany przez Twoje Metry Biuro Nieruchomości Barbara Jetz-Greger.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Twoje Metry Biuro Nieruchomości Barbara Jetz – Greger, 87 – 800 Włocławek, ul. Plac Wolności ¾ Lokal A205, NIP: 537 195 26 54 REGON: 387335290

2. Fundatorem nagrody jest organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na w/w portalu.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. W konkursie mogą wziąć udział każda osoba dorosła. Natomiast nagroda: Kolacja dla dwóch osób z dostawą do domu, (wartość nagrody do 300 zł. PLN). Termin dostawy 14 lutego 2023 roku (godz. 20). Lokalizacja dostawy: Włocławek + 10 km, woj. kujawsko-pomorskie. (Na specjalnie życzenie Zwycięzcy, możliwa jest zmiana terminu dostawy na dzień 15 lutego 2023 r., na Dzień Singla).

*Dostawa będzie realizowana na terenie Włocławka oraz jego okolicach, w odległości do 10 km od miasta Włocławek.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

4.Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Twoje Metry Biuro Nieruchomości.

5. Konkurs trwa od 10. 02. 2023 r. do 12. 02. 2022 r. do godziny 2359.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14. 02. 2023 r., za pośrednictwem fanpage Twoje Metry Biuro Nieruchomości.

7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: 

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Agent/Twoje-Metry-Biuro-Nieruchomo%C5%9Bci-100406821932519/

§ 3 Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu odpowiedzi na pytanie:

Co sprawia, że w nieruchomości czuć smak miłości?

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

4. Wygrywa komentarz z największą liczbą reakcji (polubień) pod komentarzem znajdującym się wyłącznie na fanpage Twoje Metry Biuro Nieruchomości, pod postem konkursowym. Reakcje (polubienia) uzyskane poza fanpage Twoje Metry Biuro Nieruchomości, nie będą brane pod uwagę.

W przypadku „ex aequo”, tzn. tej samej ilości polubień komentarzy u kilku uczestników konkursu, zostanie przeprowadzone losowanie spośród tych uczestników.

5. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz w poście informacyjnym zamieszczonym na fanpage Twoje Metry Biuro Nieruchomości.

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych (zakaz łamania przepisów dotyczących własności intelektualnej) i zachowanie kultury w wypowiedziach.

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

 

§ 4 Nagroda

2. Nagrodę można przeznaczyć osobom postronnym.

5. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 15.02.2023 r., po tym czasie nagroda traci ważność.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.

8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro.nieruchomosci@twojemetry.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W

tytule wiadomości prosimy dodać opis – Konkurs Walentynkowy dla mieszkańców Włocławka i okolic.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§ 6 Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest firma Twoje Metry Biuro Nieruchomości Barbara Jetz – Greger, 87-800 Włocławek, ul. Plac Wolności ¾ Lokal A205, NIP 537 195 26 54.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Twoje Metry Biuro Nieruchomości.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym

wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.

4. Informacja o zmianach będą zamieszczona na fanpage Twoje Metry Biuro Nieruchomości.

5. Biorąc udział w konkursie, użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego

regulaminu.